fbpx

Jätte-granen

En gran växer under gynnsamma förhållanden upp emot 50 centimeter per år. Ingen vet säkert hur gammal den här jätten är, men skogskännare gissar på upp emot 140 år.

Alla har vi trallat på “Ekorr’n satt i granen” som små och ekorrens favoritmat är just grankottar. Men granen är en jätteviktig del av vårt svenska ekosystem och många andra arter – svampar, lavar och skalbaggar – är helt beroende av granen för sin överlevnad.

 

Hur många arter tror du behöver granen för att överleva?

370 arter är direkt beroende av gran. Av dessa är 114 rödlistade.