Graven

Innan kristendomen nådde Sverige begravde människor i den här trakten sina döda i stensättningar. Den här graven är forntida (ca 1700 f.Kr-1000 e.Kr). Den är inte utgrävd och det är därför omöjligt att säga exakt hur gammal den är och vem som är begravd här. Kanske är det jordbrukare, som odlade vete och korn på den här bördiga, men steniga, marken? Många yxor och redskap har hittats här i trakten.

Oavsett vem som vilar här, tror vi att de skulle tycka om det trestammade trädet som sträcker sig mot ljuset och himlen och påminner oss om deras närvaro här för länge, länge sedan.

Fråga:
Under forntiden lades ibland några personliga föremål ned i graven. Ett särskilt föremål hittats ofta i gravar där män är begravda – kan du gissa vad det är?

En rakkniv! Bäst att se proper ut i nästa liv också.

<< Föregående fråga